REGISTRAČNÝ FORMULÁR pre registráciu člena SVF

Vyplniť až na pokyn trénera – pred zaradením do súťažného tímu

Tento formulár je určený pre nových členov klubu, ktorí ešte nemajú vytvorenú hráčsku licenciu v Slovenskej Volejbalovej Federácii. Bez tejto licencie sa člen klubu nemôže zúčastňovať súťaží riadených SVF.

Formulár je nutné vytlačiť, veľmi čitateľne vyplniť , na druhej strane podpísať a najlepšie elektronicky zaslať na adresu popelas77@gmail.com, alebo osobne odovzdať trénerovi na najbližšom tréningu.
Zároveň prosíme o doloženie fotografie tváre Vášho dieťaťa ( môže byť tvár soplu s ramenami), ktorá bude použitá k registrácii.