Stanovy Športového volejbalového klubu Pezinok nájdete v nasledujúcom odkaze:

Registračný formulár pre registráciu za člena SVF. (Pre získanie hráčskej licencie)