Darujte nám vaše 2% (3)

Každý kto je v našej krajine platca daní z príjmu sa môže slobodne rozhodnúť a venovať 2% / 3% z odvedenej dane organizácii, ktorá je prijímateľom takejto podpory.

Chceli by sme preto poprosiť všetkých našich členov klubu, našich verných fanúšikov, sympatizantov a všetkých ľudí, ktorí našu prácu s deťmi a mládežou považujú za prospešnú, aby nám darovali podiel svojej dane.

Naša práca má zmysel a s vašou podporou to ide ľahšie.

Zamestnanci a rovnako fyzické osoby môžu poukázať  2 % z dane v prospech iba jednej organizácie.

Postup darovania 2% z daní pre naše O.Z.

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (do 15.februára 2023). Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane, čo je maximálna suma, ktorú môžete darovať.
 2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane,  v ktorom treba uviesť Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a údaje o našom občianskom združení „ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB  PEZINOK, o.z.“ sú už vyplnené v našom predpísanom tlačive, ktoré môžete vypísať aj on-line.
 3. Obe tlačivá t.j. Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručíte (odošlite poštou) najneskôr do 30.apríla 2023 na príslušný daňový úrad podľa miesta vášho bydliska, alebo obe tlačivá odovzdajte trénerovi a my to zariadime za Vás.

Právnické osoby môžu poukázať 1% (alebo 2% v prípade splnenia podmienky zo zákona) z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, ktorí sú uvedení v zozname prijímateľov na daný rok. Prikladáme postup podania pre naše občianske združenie:

 1. Vypočítajte 1% z dane z príjmov právnickej osoby, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30€. Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 1%zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky. Do týchto je nutné vyplniť identifikačné údaje o našom občianskom združení „ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK o.z.“. Všetky potrebné údaje o našom občianskom združení nájdete na podstránke kontakt.
 2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.marca 2023 na príslušný daňový úrad podľa sídla vašej spoločnosti.
 1. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, je to maximálna suma, ktorú môžete venovať. Minimálna suma však musí byť 3€ a zároveň nemôžete mať nedoplatok na dani. Súčasťou daňového priznania ktoré vypĺňate sú príslušné riadky, do ktorých treba vyplniť vypočítané 2% dane z príjmov a identifikačné údaje o našom občianskom združení (IČO 42178476, obchodný názov: „ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, O.Z.)
 2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.marca 2023 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska a v tomto termíne treba tiež uhradiť daň z príjmov.

Ako nám viete ďalej pomôcť?

 1. Zdieľajte našu prosbu, výzvu o poukázaní 2% daní na všetkých svojich priateľov . Zdieľajte našu stránku, aby sa ľudia o nás dozvedeli.
 2. Oslovte v práci svojich kolegov, mnohí nevedia komu venovať svoje % a tak zostáva táto možnosť nevyužitá
 3. Na tomto mieste si môžete stiahnuť žiadosť pre vášho zamestnávateľa, aby nám ako právnická osoba venoval časť zo svojich daní (Žiadosť ŠVK Pezinok)
 4. Ak viete o nejakej organizácii, spoločnosti, ktorej by sme mohli poslať žiadosť na 1% z dane, napíšte nám prosím jej názov na mail: stammedo@gmail.com , radi žiadosť zašleme.

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. daňovému priznaniu.

Ďakujeme. Aj vďaka vám, budeme môcť pokračovať v tom, čo už 10 rokov robíme, čo naše deti baví. Vďaka vám sa posúvame vpred!

V prípade otázok ohľadom procesu poukazovanie 2 % z daní, prosím neváhajte kontaktovať zodpovedného člena rady klubu p. Eduarda Štamma na t.č. 0908 787 315 alebo prostredníctvom emailu: stammedo@gmail.com