Sídlo klubu

Športový volejbalový klub Pezinok, O.Z.
Muškátová 27
90201  Pezinok

Kontaktné údaje

Ladislav Popeláš
tel: 0907 754 377

mail: popelas77@gmail.com

Fakturačné údaje klubu

IČO:42178746
DIČ: 2023041317
IBAN: SK82 0200 0000 0031 6194 6853
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Vedenie klubu a členovia Rady klubu

Tréneri klubu