Ladislav Popeláš

Ladislav Popeláš

  • Post
  • telefón
  • mail
  • Prezident, zakladajúci člen rady klubu, tréner
  • 0907 754 377
  • popelas77@gmail.com