Rada klubu a tréneri pre súťažný rok 2018/2019

 

  Funkcia Kontakt
Mgr. Eduard Štamm prezident, tréner 0908 787 315
stammedo@gmail.com
Ladislav Popeláš športový riaditeľ, tréner 0907 754 377
popelas77@gmail.com
Ing. Marek Drnák člen Rady klubu 0918 886 991
drnak@centrum.sk
Peter Kuzma člen Rady klubu 0903 395 952
p.kuzma@atlas.sk
Ing. Zuzana Šimonovičová členka Rady klubu 0903 445 482
z.simonovicova@gmail.com
Marianna Sekaninová členka Rady klubu 0907 655 480
marianna.sekaninova@gmail.com
Mária Popelášová trénerka 0902 679 746
majkaprikrylova89@gmail.com
Michaela Štammová trénerka 0918 249 918
stammovamichaela@gmail.com
Karolína Sýkorová kontrolná komisia 0903 322 811
lianasky@gmail.com