Sponzori

Ďakujeme BSK za pomoc a podporu v roku 2018. BSK má výrazný podiel na tom, že ako jeden z mála mládežníckych klubov sa stávame majiteľmi volejbalového dela. Ďalej BSK významne svojou podporou prispel ku kvalite zabezpečenia turnaja žiačok vo volejbale v Pezinku v septembri 2018, kde sa zúčastnilo 200 hráčok a realizačných tímov nielen z nášho regiónu.Ďakujeme mestu Pezinok za každoročnú podporu nášmu klubu.

Ďakujeme spoločnosti FERCAM Slovakia s. r. o. za podporu našich detí a mládeže. Ich pomoc spočívala v zmluvnom bezodplatnom zapožičiavaní vozidiel na prepravu osôb na zápasy, turnaje, sústredenia a všeobecne na podujatia súvisiace so zameraním nášho klubu.Ďakujeme podnikateľovi Richardovi Oravcovi za zabezpečenie pomoci vo výške 1500.- € pre realizáciu našej činnosti v roku 2018. Ukázal, že aj v SR je možné podporovať v regióne šport tak, ako je to bežné vo vyspelej Európe. Žiaľ, zatiaľ je skôr ojedinelým príkladom.

Ďakujeme všetkým členom klubu ale aj našim sympatizantom za pomoc prostredníctvom poukázania 2 - 3 % daní.