O nás

    Vážení priatelia športu,

            

ŠVK Pezinok, so sídlom v Pezinku na Muškátovej ul. č. 27, vznikol 3. júla 2013 ako samostatná iniciatíva a snaha značného množstva rodičov detí, kvalifikovaných volejbalových a kondičných trénerov a osôb dlhodobo sa zaoberajúcich športom. Táto iniciatíva sa stretla s enormným záujmom a v priebehu niekoľkých týždňov mal klub takmer 100 členov, z toho takmer 50 hráčok. Klub veľmi rýchlo splnil okrem legislatívno-technických povinností aj povinností voči športovému zväzu (Slovenskej volejbalovej federácii) a prihlásil v súťažnej sezóne 2013/14, do celoštátnych súťaží, 4 mládežnícke družstvá dievčat, stihol zabezpečiť prestupy hráčok z iných klubov a vybaviť hráčske licencie novým hráčkam. V tejto sezóne, 2018/19, už klub trénuje 23 krát do týždňa najmä v telocvični ZŠ Na bielenisku, kde pani riaditeľka, Mgr.Jurčová, vytvára výborné podmienky pre naše dievčatá vo volejbalovej prípravke a aj mladšie a staršie žiačky a v Športovej hale na Komenského 30 nám trénujú kadetky, juniorky a ženy. Celkom máme v súčasnosti 12 družstiev prihlásených do dlhodobých súťaží majstrovstiev SR a to 4 družstvá najmladších žiačok,  tri v mladších žiačkách,  jedno v starších žiačkách, jedno v kadetkách, jedno v juniorkách a  jedno v BVL lige žien a jedno aj v súťaži mladších žiakov.


    V  roku 2016, klub na základe dlhodobej absencie chlapčenského volejbalu v Meste a regióne, ponúkol možnosť trénovať aj chlapcom od 8 rokov a  ktorých sme aj v tomto súťažnom ročníku, prihlásili do súťaže. Ďalej sa klub zúčastňuje aj turnajov v SR a v zahraničí a sám organizuje medzinárodný volejbalový turnaj dievčat (Pezinok Cup), ktorý sa po úspešnom 5.ročníku môže stať tradíciou výrazne pozitívnou pre mesto a región. Zmysluplné vyplnenie času detí a mládeže, zvyšovanie ich telesnej kultúry, reprezentácii mesta a regiónu na celoštátnej i medzinárodnej úrovni,  výchove detí a mládeže k zmysluplnosti, disciplíne, prosociálnosti, tímovej spolupráci a pod. – toto všetko považujeme za svoje ciele, ale aj za celospoločenský prínos.

 

Výbor ŠVK Pezinok