Kontakt

 

ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, o.z.

Muškátová 27
902 01 Pezinok

mobil: 00421 908 787 315
e-mail: stammedo@gmail.com

 

 

číslo účtu: 3161946853/0200
IČO: 42178746
DIČ: 2023041317
IBAN: SK8202000000003161946853