Kolotoč na záver

26.12.2019 / LP

Ako každý rok, usporiadali sme aj teraz, na 2.sviatok vianočný, veľkolepú volejbalovú akciu.

Tradičného "kolotoča" sa zúčastnili súčasní, minulí, no možno aj budúci členovia nášho klubu. Do súťaženia sa zapojilo 21 družstiev (2-4 členných), ktoré spolu súperili skoro 4 hodiny.
Okrem samotného športovania, bola tu aj možnosť ochutnať "pozostatky" po Vianociach, porozprávať sa, no najmä sa príjemne zabaviť.

KOLOTOČ:

1.miesto: Hrešová, Kováčová

2.miesto: Bieliková L., Gašparovičová

3.miesto: Drnák, Drnáková Em., Drnáková El.