Šťastné a veselé Vianoce, šťastlivý Nový rok

Šťastné a veselé Vianoce, do Nového roku veľa zdravia, volejbalového umenia a aj šťastia všetkým našim hráčkam, členom klubu, rodičom, spolupracovníkom ale aj fanúšikom a pomocníkom, zo srdca želajú členovia výboru, kontrolnej komisie a tréneri.