Podporte mladé volejbalistky

Vážení členovia volejbalového klubu ŠVK Pezinok a naši sympatizanti,

dovoľte, aby sme Vás informovali o spôsoboch, ako by ste mohli podporiť náš klub!


1.) Každoročne sa blíži doba, keď všetkých našich členov, rodinných príslušníkov, priaznivcov a prosto kamarátov prosíme o poukázanie 2 % z daní. Kto máte záujem pomôcť, kontaktujte, ak ste zamestnanci, svojich mzdových účtovníkov. Dole na stránke je tlačivo (vyhlásenie) s predvyplnenými údajmi nášho klubu.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane (presné postupy ako aj počet %, ktoré môžete darovať nájdete napr. na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/).

Zamestnanci:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (dole na tejto stránke). Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska (alebo trénerom ŠVK a my ho doručíme).

Fyzické osoby, firmy:
Vyplňte daňové priznanie a priamo v ňom v nato určenej časti vpíšte ako prijímateľa náš klub: POTREBNÉ ÚDAJE!!!

IČO: 42178746
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, o. z.
Sídlo/ulica: Muškátová
Súpisné/orientačné číslo: 3803/27
PSČ: 90201
Obec: Pezinok

2.) Ďalšími druhmi podpory, ktoré od svojich priaznivcov očakávame sú dary a sponzorstvo. V prípade, že máte možnosť sprostredkovať takéto možnosti podpory nášho klubu, boli by sme veľmi radi. Prosím kontaktujte nás a za sprostredkovanie takejto podpory poskytneme Vašim ratolestiam primerané benefity.
Ďakujeme !!!

Vyhlásenie zamestnanci